skip to Main Content
Vavis AB är ett företag som utför vvs-, sprinkler-, isolering-, licenssvets och gasinstallationer. Vi är noga med att våra montörer får genomgå kurser i "Heta Arbeten"​ m.m. Vi är ett auktori­serat vvs-företag vilket innebär att montörerna genomgått "Säker Vatten­installation"​. Vi är även anslutna till VVS-företagen samt VVS 2000.

Vavis jobbar mot företagskunder i och runtom Göteborg. Vi tror på lång­siktiga relationer där man är lösnings­orienterad och kreativ. Vi värdesätter ärlighet och är tydliga med vad vi kan och hinner göra samt vad och när vi ska leverera. Och vår kompetens och kunnande finns där när du behöver den.

Vi tror på personliga relationer. Vi värdesätter samma saker i mötet med våra kunder som vi gör med våra vänner; kommunikation, ärlighet och hålla vad man lovat. Vi värderar vårt arbete med säkerhet, kvalitétssäkring, miljöarbete och arbetmiljöarbete. Det ger dig en bättre kvalité och visar att vi tar vårt arbete på allvar.

VI SVARAR NÄR DU RINGER


Det viktigaste för oss som företag är att det ska vara enkelt för dig som kund. Kommunikation är centralt. När vi frågat våra kunder vad som är viktigt, så är det kommunikation och pålitlighet som de värde­sätter. Vi jobbar stenhårt med att vara klara och tydliga genom hela processen: vad jobbet innehåller och vad det är som kostar till att meddela när vi kommer och när vi går. Vi är ärliga med vilka jobb vi klarar av och vad vi hinner med. Vi håller vad vi lovar. Vavis har en stor bredd på kompetenser och vi hjälper dig med olika typer av arbeten i olika storlekar med olika förutsättningar. Vi utför installationer och underhåll inom VVS, sprinkler, licenssvets, värmepumpar och värme­system. Uppdragsgivare för oss är SKF, Pågen, Bostadsrätts­föreningar, Nordstaden Samfällighet, Volvo, Almondy, FO Peterson & Söner och Atlet m fl. Vi värderar vårt arbete med säkerhet, kvalitets­säkring, miljöarbete och arbetmiljöarbete. Det ger dig en bättre kvalitet och visar att vi tar vårt arbete på allvar. Vi är noga med att våra montörer får genomgå utbildningar såsom Heta arbeten och Säker Vatten­installation. Vårt verksamhetsområde är i Västsverige med utgångspunkt från Altfiolgatan i Göteborg.
Trädskiss över Builda koncernen

DEL AV EN KONCERN


Vavis är ett fristående bolag inom koncernen Builda, vilket för oss som företag samt för våra anställda innebär en extra trygghet och säker­het med flera bolag som backar upp varandra. Builda består av flera fristående bolag inom bygg, el, vvs, hiss, ventilation, fastighets­skötsel och byggsmide.