CERTIFIERADE PÅ RIKTIGT

Certifiering spelar roll för vad du får för kvalité

Vi är trippelcertifierade. Vår Verksamhetspolicy innefattar miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy, vilka granskas varje år för att säkerställa lämplighet i förhållande till typ och omfattning av organisationens aspekter och faktorer. På så vis säkerställer vi dokumentation, införande samt underhåll av policy. Återkoppling, korta beslutsvägar, hålla tider, stort kunnande och egen ansvar samt laganda, är grundstenarna i vårt företag.

Vi skall alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö med omsorg och finess, avseende de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Vårt fokus på kreativ kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Vårt arbete med arbetsmiljö, ständiga förbättringar, att förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter, är för oss en självklarhet.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang, motivation och systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

AUKTORISERADE

Auktorisering av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.

KVALITETSARBETE

Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

MILJÖARBETE

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem.

ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljöarbete utfört efter en internationell teknisk specifikation och dokumentationssystem.

Miljö

Vavis är certifierade enl ISO 14000.
Vårt miljöarbete omfattar samtliga verksamhetsområden inom företaget. Under hela projekttiden beaktar vi miljöeffekterna: vid projektering, materialval, transporter, avfallshantering samt drift och underhåll. Varje projekt är unikt och har därför sin egen lösning på hur material ska hanteras.

Kvalitet

Vavis är certifierade enl ISO 9001.
Vi levererar rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid. Kalkylering, tidsplanering, ritningar och projektstyrning hanteras med modern informationsteknologi, vilket bidrar till ordning och reda i processen och ger en tydlig överblick av projekten. Lägger vi till ett gott samarbete med pålitliga leverantörer, blir vi en leveranssäker samarbetspartner.

Arbetsmiljö

Vavis är certifierade enl OHSAS 18001
Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan vi på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete. Den internationellt erkända standarden OHSAS 18001 fungerar tillsammans med företagets befintliga ledningssystem. Som en del av den dagliga verksamheten införs med hjälp av standarden ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. Vi kan inom vår organisation på ett enkelt sätt visa att vi uppfyller både nuvarande och framtida säkerhetskrav på arbetsmiljön.