skip to Main Content

Vavis AB är ett auktoriserat vvs-företag som utför vvs-, sprinkler-, isolering-, licenssvets och gasinstallationer.

JUST NU SÖKER VI RÖRLÄGGARE. LÄS MER OCH ANSÖK HÄR

vavis pusslar åt dig och löser dina problem

VI LÖSER DINA PROBLEM

Det viktigaste för oss som företag är att det ska vara enkelt för dig som kund. Vi hjälper dig med olika typer av arbeten i olika storlekar med olika förut­sättningar.

EN PERSONLIG RELATION

Vi tror på personliga relationer. Vi värde­sätter samma saker i mötet med våra kunder som vi gör med våra vänner: kommunikc­ation, ärlighet och hålla vad man lovat.
Vavis är certifierade på riktigt

CERTIFIERADE PÅ RIKTIGT

Vi värderar vårt arbete med säkerhet, kvalitets‐säkring, miljöarbete och arbetsmiljö­arbete. Det ger dig en bättre kvalitet och visar att vi tar vårt arbete på allvar.

IBLAND RÖR DET TILL SIG"

Vi vet att dina behov är dynamiska och era projekt är i ständig förändring. Vi vet att man på förhand inte vet när det ska bli stopp i avloppet eller vatten­läcka på vinden. Vi vet att det inte alltid är lätt. Men lugn, vi hjälper dig. Vavis jobbar mot företags­kunder i och runtom Göteborg. Vi tror på långsiktiga relationer där man är lösnings­orienterad och kreativ. Vi värdesätter ärlighet och är tydliga med vad vi kan och hinner göra samt vad och när vi ska leverera. Och vår kompetens och kunnande finns där när du behöver den.

CERTIFIERADE PÅ RIKTIGT

Vi är trippelcertifierade. Vår Verksamhetspolicy innefattar miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy, vilka granskas varje år för att säkerställa lämp­lighet i förhållande till typ och omfattning av organis­ationens aspekter och faktorer. På så vis säkerställer vi dokumen­tation, införande samt underhåll av policy. Återkoppling, korta besluts­vägar, hålla tider, stort kunnande och egen ansvar samt laganda, är grund­stenarna i vårt företag.
säker vatteninstallation

AUKTORISERADE

Auktorisering av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.

kvalitets arbete är certifierat

KVALITETSARBETE

Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.
ISO 14001 för bra miljöarbete på vavis

MILJÖARBETE

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem.

ISO_45001 arbetsmiljöarbete hos vavis ab

ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljöarbete utfört efter en internationell teknisk specifikation och dokumentations-system.
Läs hela vår verksamhetspolicy här.